Oftalmologiya

Oftalmologiya – tibbin göz xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan bir sahədir.

"Turan Klinikasının" oftalmoloji kabinetində göz xəstəlikləri diaqnostikası üçün bir sıra metodlar tətbiq edilir:

* Refraktometriya (görmə itiliyinin təyini), eynək seçilməsi

* Keratometriya (buynuz qişanın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi)

* Biomikroskopiya (Gözün buynuz, qüzehli və tor qişasının, konyuktivanin xüsusi mikroskop vasitəsi ilə),

* Göz dibinin müayinəsi (oftalmoskopiya)

* Göz daxili təzyiqin ölçülməsi (tonometriya)

* Gözün selikli qişasından götürülmüş yaxmanın əkilməsi və antibiotiklərə həssaslığının təyin edilməsi.

* Görmə aparatının bir sıra xəstəlikləri diaqnostika və müalicəsi aparılır:

* Göz qapaqlarının xəstəlikləri (göz qapaqlarının kəskin və xroniki infeksion xəstəlikləri, blefaritlər, xalazion və s.)

* Gözün selikli qişasının-konyuktivanin bakterial, virus mənşəli və ya allergik iltihabı və s.

* Göz yaşı vəzisinin, göz yaşı kisəsinin və kanalının xəstəlikləri.

* Buynuz qişanın (keratit), büllurun (klatarakta), damarlı qişanın (irit, iridosiklit, uveit və s.) xəstəlikləri.

* Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri.

* Qlaukoma, oftalmohipertenziya və hipotenziya və s.

* Diabetik xəstəliklərəstələrin müayinəsi və müalicəsi.  

İstifadəçilər