Diaqnostika

 "Turan" klinikasının diaqnostika şöbəsi bir sıra xidmətləri əhatə edir:

 USM

*  Rəngli doppler

*  EXOKQ

*  EEQ

*  EKQ

*  Rentgen

*  Panorentgen

*  Vizioqraf

*  Kolposkopiya

*  İmedis

*  FQDS

*  Kolonoskopiya

* GE-BRIVO.16 -SL KOMPUTER TOMOGRAFI.3D.

İstifadəçilər