Dermatologiya

Dermatologiya ( yunan sözü olub “derma “- dəri , “logos”-öyrənmək deməkdir.)-dərinin struktur quruluşu və funksiyalarını normada və hər hansı bir patologiya zamanı müəyyən edərək, dəri xəstəliklərinin diaqnostikası, müalicə və proliflaktikası ilə məşğul olan bir sahədir.

Dəri xəstəliklərinin əmələgəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Dəri həmişə xarici mühit faktorlarının təsirinə məruz qalır (bakteriyalar, viruslar, ibtidailər, göbələklər və s.)

Digər tərəfdən dəri daxili orqanlarla da sıx əlaqədədir. Buna görə də daxili orqanların hər hansı bir xəstəliyi dəriyə də təsir göstərir.

Dəri xəstəliklərinin kliniki əlamətlərini bir neçə qrupa ayırmaq olar.

Bütövlükdə orqanizm tərəfindən meydana çıxan simptomlar (bədən temperaturunun yüksəlməsi, ümumi zəiflik və s. )

Subyektiv dəri əlamətləri - dərinin həssaslığının artması və ya azalması, qaşınma, dartılma, avazıma, ağrı və s. 

"Turan klinikasının" mütəxəssəsləri müasir dermatologiyanın ən son müayinə və müalicə üsullarından istifadə etməklə aşağıdakı xəstəlikləri müalicə edə bilir:

 Dərinin allergik xəstəlikləri:

 * Atopik dermatit

 * Kvinke ödemi

 * Məxmərək

 * Ekzema

Kontrakt dermatitləri:

 * Psorioaz və qırmızı yastı dəmrov  

 * Mikozlar

Dərinin virus xəstəlikləri:

  * Piodermiyalar

  * Akne

  * Rozasea

  * Seboreyya

  * Tük və dırnaq xəstəlikləri və s.

Klinikada dəri xəstəliyi olan pasiyentləri kompleks müayinə etmək üçün aşağıdakı metodlardan istifadə edilir:

   * Immun-allerqoloji müayinələr (immun statusun təyini, allerqotestlər)

   * Mikrobioloji testlər (əkilmə və antibiotiklərə həssaslıq)

   * Sitoloji və histopatoloji müayinələr

   * Kliniki və biokimyəvi analizlər

   * Müxtəlif infeksiyaların PZR diaqnostikası

   * Hormonal  analizlər

   * USM və endoskopiya

   * Terapevt, endokrinoloq,qastroenteroloq və s. mütəxəssislərin konsultasiyaları


İstifadəçilər